iMega's Blog This notebook

Mysql client - WE RUSH!

Usage

You make container with MySQL server.

Mysql console

$ docker run -v /path/to/dumps:/sql --link mysqlsrv:mysqlsrv -it imega/mysql-client -h mysqlsrv

Mysql dump

$ docker run -v /path/to/dumps:/sql --link mysqlsrv:mysqlsrv imega/mysql-client -h mysqlsrv -D imega -e "source /sql/dump.sql"

PS: Thanks vasiliy-t

iMega's Blog
iMega logo